Cổng thông tin Trường THPT Lê Hoàn - Đức Cơ- Gia Lai
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin Trường THPT Lê Hoàn - Đức Cơ- Gia Lai
"Tôi muốn cảnh báo để Quốc hội không bị ru ngủ vì câu chữ"
"Tôi muốn cảnh báo để Quốc hội không bị ru ngủ vì câu chữ"
"Tôi muốn cảnh báo để Quốc hội không bị ru ngủ vì câu chữ"
"Tôi muốn cảnh báo để Quốc hội không bị ru ngủ vì câu chữ"
"Tôi muốn cảnh báo để Quốc hội không bị ru ngủ vì câu chữ"

Lời giới thiệu

Trường THPT Lê Hoàn (trước đây là Trường THPT Đức Cơ), Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 665/1998/QĐ-UB ngày 30/06/1998của Chủ tịch UBND Tỉnh Gia Lai. Ngày 20/6/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 330/QĐ-UBND đổi tên trường THPT Đức Cơ thành trường THPT Lê Hoàn ngày nay. Số lượng học sinh của nhà trường tăng theo hằng năm, chất lượng đội ngũ đạt chuẩn 100% và trên chuẩn.
Nam sinh viên có tới 3 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế
Nam sinh viên có tới 3 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế(Dân trí) - Bằng những nỗ lực và cố gắng vượt bậc không ngừng của mình, sinh viên Phạm ToànThắng đã …

Liên kết / Quảng cáo